slot

thứ 707202019

Last update09:23:41 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Bạn đang ở trang: Home ỨNG DỤNG Phần mềm mô phỏng số dập tấm AUTOFORM VIDEO TUTORIAL - DVD 2

AUTOFORM VIDEO TUTORIAL - DVD 2

Email
AUTOFORM VIDEO TUTORIAL - DVD 2
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Nhà sản xuất: AUTOFORM
Chi tiết

AutoForm là một trong các phần mềm dẫn đầu trên thế giới.

Autoform cung cấp giải pháp hoàn chỉnh, toàn diện từ việc thiết kế, phân tích, mô phỏng cho đến việc chế tạo khuôn, tính toán chi phí sản xuất cho ngành công nghiệp tạo hình kim loại tấm.

METALFORMING VIỆT NAM trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp bộ đĩa DVD video hướng dẫn sử dụng , ứng dụng phần mềm AUTOFORM để tối ưu hóa quy trình thiết kế và sản xuất các mặt hàng kim loại tấm.

Trong thời kỳ hiện đại hóa, hiện đã có nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ này và đã gặt hái nhiều thành công, tạo sức cạnh tranh không nhỏ.

Chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới quý doanh nghiệp 3 DVD AUTOFORM VIDEO TUTORIAL và 2 DVD AUTOFORM TRAINING, trình tự tiếp cận như sau :

- 2 DVD AUTOFORM TRAINING bao gồm các tất cả các vấn đề xoay quanh phần mềm, từ vật liệu, cách tối ưu hóa, cách áp dụng cho tất cả các bài toán dập kim loại tấm. Ngoài ra DVD bao gồm rất nhiều WORKSHOP và file ví dụ được biên soạn trực tiếp từ hãng AUTOFORM sẽ giúp thực hành ở mức chi tiết , khai thác hầu hết các chức năng tối ưu vốn có của phần mềm. Khai thác hết 2 DVD này, doanh nghiệp sẽ tối ưu được gần như tất cả các sản phẩm dập kim loại tấm có trên thị trường hiện tại.

-3 DVD AUTOFORM VIDEO TUTORIAL : Bao gồm các video hướng dẫn trực quan và file ví dụ, nhằm mục đích giúp quý doanh nghiệp tiếp cận với quá trình tối ưu hóa nhờ AUTOFORM một cách nhanh nhất có thể. Nên kết hợp với 2 DVD TRAINING ở trên sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất.

Sau đây là một số review về AUTOFORM VIDEO TUTORIAL - DVD 2:

SIMULATION\AUTOFORM\AUTOFORM VIDEO TUTORIAL\AUTOFORM VIDEO TUTORIAL - DVD 2

├[AUTOFORM BOOK]
│ │
│ ├DSCF1568.JPG
│ ├DSCF1569.JPG
│ ├DSCF1570.JPG
│ ├DSCF1571.JPG
│ ├DSCF1572.JPG
│ ├DSCF1573.JPG
│ ├DSCF1574.JPG
│ ├DSCF1575.JPG
│ ├DSCF1576.JPG
│ ├DSCF1577.JPG
│ ├DSCF1578.JPG
│ ├DSCF1579.JPG
│ ├DSCF1580.JPG
│ ├DSCF1581.JPG
│ ├DSCF1582.JPG
│ ├DSCF1583.JPG
│ ├DSCF1584.JPG
│ ├DSCF1585.JPG
│ ├DSCF1586.JPG
│ ├DSCF1587.JPG
│ ├DSCF1588.JPG
│ ├DSCF1589.JPG
│ ├DSCF1590.JPG
│ ├DSCF1591.JPG
│ ├DSCF1592.JPG
│ ├DSCF1593.JPG
│ ├DSCF1594.JPG
│ ├DSCF1595.JPG
│ ├DSCF1596.JPG
│ ├DSCF1597.JPG
│ ├DSCF1598.JPG
│ ├DSCF1599.JPG
│ ├DSCF1600.JPG
│ ├DSCF1601.JPG
│ ├DSCF1602.JPG
│ ├DSCF1603.JPG
│ ├DSCF1604.JPG
│ ├DSCF1605.JPG
│ ├DSCF1606.JPG
│ ├DSCF1607.JPG
│ ├DSCF1608.JPG
│ ├DSCF1609.JPG
│ ├DSCF1610.JPG
│ ├DSCF1611.JPG
│ ├DSCF1612.JPG
│ ├DSCF1613.JPG
│ ├DSCF1614.JPG
│ ├DSCF1615.JPG
│ ├DSCF1616.JPG
│ ├DSCF1617.JPG
│ ├DSCF1618.JPG
│ ├DSCF1619.JPG
│ ├DSCF1620.JPG
│ ├DSCF1621.JPG
│ ├DSCF1622.JPG
│ ├DSCF1623.JPG
│ ├DSCF1624.JPG
│ ├DSCF1625.JPG
│ ├DSCF1626.JPG
│ ├DSCF1627.JPG
│ ├DSCF1628.JPG
│ ├DSCF1629.JPG
│ ├DSCF1630.JPG
│ ├DSCF1631.JPG
│ ├DSCF1632.JPG
│ ├DSCF1633.JPG
│ ├DSCF1634.JPG
│ ├DSCF1635.JPG
│ ├DSCF1636.JPG
│ ├DSCF1637.JPG
│ ├DSCF1638.JPG
│ ├DSCF1639.JPG
│ ├DSCF1640.JPG
│ ├DSCF1641.JPG
│ ├DSCF1642.JPG
│ ├DSCF1643.JPG
│ ├DSCF1644.JPG
│ ├DSCF1645.JPG
│ ├DSCF1646.JPG
│ ├DSCF1647.JPG
│ ├DSCF1648.JPG
│ ├DSCF1649.JPG
│ ├DSCF1650.JPG
│ ├DSCF1651.JPG
│ ├DSCF1652.JPG
│ ├DSCF1653.JPG
│ ├DSCF1654.JPG
│ ├DSCF1655.JPG
│ ├DSCF1656.JPG
│ ├DSCF1657.JPG
│ ├DSCF1658.JPG
│ ├DSCF1659.JPG
│ ├DSCF1660.JPG
│ ├DSCF1661.JPG
├[CAD EXAMPLE]
│ │
│ ├3-1-1.igs
│ ├3-1-2.igs
│ ├3-2-1.igs
│ ├3-2-2.igs
│ ├3-2-3.sim
│ ├3-3-1.igs
│ ├3-3-2.sim
│ ├3-4-1.igs
│ ├3-4-2.sim
│ ├3-5-1.sim
│ ├3-5-2.sim
│ ├3-6-1.sim
│ ├3-6-2.sim
│ ├4-1-1.sim
│ ├4-1-2.sim
│ ├4-2-1.igs
│ ├4-2-2.igs
│ ├4-2-3.sim
│ ├4-3-1.igs
│ ├4-3-1.sim
│ ├4-3-2.igs
│ ├4-3-3.sim
│ ├4-4-3.igs
│ ├4-4-4.sim
│ ├4-6-1.sim
│ ├4-6-10.igs
│ ├4-6-11.igs
│ ├4-6-12.igs
│ ├4-6-13.sim
│ ├4-6-2.sim
│ ├4-6-3.igs
│ ├4-6-3.sim
│ ├4-6-4.sim
│ ├4-6-5.sim
│ ├4-6-6.igs
│ ├4-6-7.igs
│ ├4-6-8.sim
│ ├4-6-9.sim
│ ├5-1-1.sim
│ ├5-1-2.sim
│ ├5-2-1.sim
│ ├5-2-2.sim
│ ├6-1-1.sim
│ ├6-1-2.igs
│ ├6-2-1.sim
│ ├6-2-2.sim
│ ├7-1-1.sim
│ ├7-2-1.sim
│ ├7-2-1.trm
│ ├7-2-1_trm1.sim
│ ├7-2-1_trm2.sim
│ ├7-3-1.igs
│ ├7-3-2.out
│ ├7-3-2.sim
│ ├7-3-2.trl
│ ├7-3-2.trm
│ ├7-3-2_trm1.sim
│ └core
└[VIDEO TUTORIAL]

├Section 3.1 _ complement of losing face.exe
├Section 3.1 _ stamping direction definition.exe
├Section 3.2 section _ trimming angle detection example.exe
├Section 3.2 _ trimming angle detection example.exe
├Section 3.3 _ drawing shape.exe
├Section 3.4 _ flanging settings.exe
├Section 3.5 _ binder surface adjustments and additional corresponding adjustment process.exe
├section 3.6_ together on pieces addendum.exe
├section 4.1.10 _ virtual tendons setting.exe
├Section 4.2 _ single-action rolling analysis.exe
├Section 4.3 _ incision drawing.exe
├section 4.4 Cutaway drawing analysis .exe
├section 4.6 Analysis _ double live.exe
├Section 4.6 _ flanging analysis.exe
├Section 4.6 _ pressure shape analysis.exe
├Section 4.6 _ side mechanism set.exe
├Section 4.6_ expand the analysis of materials and nesting.exe
├section 5.1 _FLD Figure related operations.exe
├Section 5.2 _FLD multilayer analysis.exe
├Section 6.1 _ binding springback analysis set.exe
├Section 6.1 _ freedom rebound settings.exe
├section 6.2 Analysis of the results of _ rebound.exe
└Section 7.1 ~ 7.2_ optimized operating cutting edges.exe

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.